Uppsalas främsta utflyktsmål

Njut av den storstilade barockträdgården, besök det tvåhundraåriga orangeriet  eller finn inspiration till din egen odling. I Tropiska växthuset finns Uppsalas enda regnskog!

Länkstil: Call to action

Hur ska bildpuffen Puff Image Wide användas?

Puff Image Wide är en funktionell bildpuff som bara ska användas högst upp på startsidor eller i undantagsfall på delar av webbplatsen som har mycket innehåll på flera nivåer. Några av landningssidorna på www.uu.se är exempel på sådana undantag, t.ex. www.uu.se/forskning. Se demowebben för exempel på undersidor där andra komponenter är lämpligare än Puff Image Wide. 

Med funktionell menas att puffen ska lyfta det som är viktigast på webbplatsen och som flest besökare letar efter. Undvik verksamhetsbeskrivande eller presenterande texter här, de hör hemma på någon undersida som till exempel ”Institutionen”, till exempel "Välkommen till institutionen för X". 

Använd puffen för att länka till innehåll längre ner i strukturen

Puffens syfte är att länka till viktigt innehåll som ligger längre ner i strukturen och som inte finns i menyn. Undvik att fördubbla menylänkarna på startsidan. Se på navigationen som en innehållsstruktur och startsidan och bildpuffar som det ställe där godbitarna lyfts fram.

Den funktionella bildpuffen måste innehålla någon form av länk 

Det är inte tillåtet att använda puffen till endast bild med rubrik. Detta eftersom det är viktigt att form och funktion är konsekvent över alla universitetets webbplatser. Dessutom riskerar sådan användning av puffen att blockera viktigt innehåll på sidan och göra sidan otillgänglig. Bildpuffen ska tydligt signalera till besökaren att här finns länkar som leder vidare in i webbplatsen. Om man inte har behov av några länkar är det bättre att använda stilen ”Simple article” och eventuellt placera en bild högst upp i artikeln.

Tänk på rubriknivåerna

Tänk på att rubriknivåerna alltid måste återspegla strukturen på sidan. Rubriken i det svarta fältet i Puff Image Wide blir taggad som H1. Om du lägger in en artikel med artikelstilen "Simple article" under Puff Image Wide får den också en rubrik som blir taggad som H1.

Mer om rubriker och rubriknivåer hittar du på Medarbetarportalen.

Fält i bildpuffen

Header

Här skriver du in bildpuffens rubrik. Rubriken ska vara konkret och säga något om innehållet på sidan/sajten. Undvik ”Välkommen” eller ”Välkommen till institutionen för X”.

Description

Text som skrivs i fältet ”Description” är det som syns under rubriken i bildpuffen. Här kan du göra flera länkar om du vill. Håll texten och länkarna korta.

För länkar där användaren aktivt ska göra något, använd länkstil ”Call to action”. Länken får då ett knappliknade utseende med en pil åt höger. Detta ska inte göras för vanliga länkar av typen ”Forskning om X” utan bara när länktexten involverar en handling – exempelvis ”Hitta din utbildning”.

Link

Fältet ”Link” kan med fördel användas för tillfälliga länkar, till exempel ett evenemang som man vill lyfta en kortare tid. Håll länkarna korta. Fler än tre länkar är inte lämpligt eftersom de då riskerar att inte få plats på en mobil plattform. Granska alltid sidan i mobilt läge eftersom det slutliga resultatet beror på den totala mängden text i puffen.

Senast uppdaterad: 2021-09-15