Hur man får Google Analytics att räkna Infoglue-adresser med och utan www som samma domän

Om man använder Google Analytics för en webbsajt som går att nå både med och utan www (t ex www.uu.se och uu.se) så kommer Google Analytics räkna dessa som separata domännamn. T ex kommer http://www.uu.se/forskning och http://uu.se/forskning räknas som två olika sidor fast det egentligen är samma sida. Man kommer också få en varning inne i Google Analytics som lyder ungefär så här:

Redundant Hostnames
Property http://uu.se is receiving data from redundant hostnames.

För att lösa det här problemet kan man skapa ett s k filter. Gör så här:

  1. Logga in i Google Analytics.
  2. Klicka på Admin
  3. I View-menyn, välj den aktuella vyn
  4. Klicka på Filters
  5. Klicka på +ADD FILTER
  6. Ge filtret ett namn (t ex "Remove www") och klicka på Custom
  7. Klicka på Search and replace, välj Hostname under Filter Field och skriv in ^www\. i fältet Search String:
  8. Klicka på Save

Filtret kommer bara gälla nya besök, så återvänd till Google Analytics efter några dagar och verifiera att problemet är borta.

Senast uppdaterad: 2021-04-28