Beställ skapa/ta bort webbplatsansvarig i Infoglue

Här beställer du ny WPA, om ni ska vara fler, eller borttag av WPA.

*Obligatorisk uppgift

Nuvarande webbplatsansvarig

Dvs ifyllaren av detta formulär eller den WPA som ska tas bort

Ta bort/ändra WPA (obligatoriskt)Information om den nya webbplatsansvarige

Om ni ovan angivit att en WPA ska tas bort och det redan finns fler WPA, behöver nedanstående fält inte fyllas i.

Vår interna kurs CMS är obligatorisk för WPA. Innan genomförs kusr erhåller blivande WPA redaktörsbehörighet. Efter avslutad kurs uppgraderas behörigheten. Beskrivning och anmälan finns på CMS-kurs

Kurs (obligatoriskt)


Godkännande

Genom at skicka in anmälan av en ny WPA har denne också godkänt att ta på sig det ansvar det innebär. se: Roller och behörigheter

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält

Som en beräftelse på inskickad ansökan kommer en Tack-sida att visas. Om den uteblir har ansökan inte kommit iväg.