Migrering av webbplats

Innehåll:

Oavsett om du ska byta till eller inom Infoglue kräver den praktiska migrationen (alltså själva överflyttningen från gamla till nya webbplatsen), eftertanke före! Arbetet bör gå hyfsat fort – annars har du två webbplatser att uppdatera.

Byte från WP1 till WP2

Webbplatsen Fakulteten för utbildningsvetenskaper, i WP1-version till vänster och WP2 till höger

Skillnad mellan WP1 och WP2

Här kan du läsa om de huvudsakliga skillnaderna mellan WP1 och WP2.

Två typer av byte

Vi erbjuder två alternativa typer av byten. Endera en helt ny webb med några påbörjade sidor, eller en kopiering av er WP1-webbplats och ett designbyte i denna (s.k. rekursivt byte).

Rekursivt byte kan vara aktuellt om ni har en liten webbplats och inte planerar att passa på att göra om er webbplats så mycket, eller om ni har en stor webbplats med mycket information som det känns övermäkigt att lägga över manuellt. Observera att ett rekursivt byte också innebär en hel del jobb! Dock av ett annat slag än vid skapande av en helt ny webbplats.

Ange gärna i blanketten om du har några önskemål på den här punkten.

Byte från annan server till Infoglue

Webbplatsen Gender and Work före och efter migrering till Infoglue

Vid byte från en annan server till Infoglue sker bytet genom att vi skapar en tom webbplats med med några mallsidor, där ni sedan lägger in den information som ska flyttas från gamla till nya webbplatsen. Kopierandet av information är en manuell historia där text kopieras och klistras in, och bilder och filer laddas upp. Det går alltså inte att rakt av kopiera över de sidor ni har på nuvarande webbserver.

Råden nedan är framtagna i första hand på övergång från ett annat system till Infoglue, men kan vara nyttiga också när man redan har en IG-webbplats.

Utbildning i Infoglue, och behörighetsroller

Grundkursen i Infoglue CMS är obligatorisk för den tilltänkta webbplatsansvarige. Övriga i gruppen, som ska ha redaktörsroll, bör också gå kursen och/eller vara väl insatta i denna supportswebbs sidor om hur man arbetar i Infoglue.

Läs mer om Infoglues behörighetsroller.

Punkter webbansvarige bör tänka på

Först och främst: engagera hela webbgruppen i planeringsarbetet. Gå också gemensamt igenom vår Lathund för webbförnyelse innan arbetet börjar på allvar.

 1. Delaktighet: gör så många som möjligt delaktiga i framväxandet av den nya webben. Se till att ha ledningens "öra". Publicera till beta-adressen så andra som inte har behörighet kan följa arbetet.
 2. Inhämta åsikter kontinuerligt: men var noga med vad som bestäms av systemet, och vad ni själva kan påverka
 3. Sidstrukturen: skissa hur ni vill ha hierarkin. Hur mycket av den gamla strukturen kan återvinnas? Vad är nytt och var ska det in? Läs om sidstruktur.
 4. Innehållsstruktur: bestäm filosofi och bygg upp mapphierarkin i Innehåll. Slösa gärna med mappar. Se till att alla som ska spara innehåll vet var de ska sparas och vilken namnkonvention som gäller. Läs om mappstruktur och namngivning i Innehåll
 5. Bilder och bilagor: ska de sparas ihop med sin artikel, eller ska de alltid lagras i ett eget innehåll? (Om ni väljer det senare: flytta över bilderna och andra filer från gamla webben och lagra dem i en tom artikel i Innehåll.) Se över namnsättningen!
  Läs mer om bildlagring.
 6. Från manuellt till automatiskt: kurslistor, publikationsdito och personal. Numera finns kopplingar till våra databaser så troligtvis behövs inga manuella sidor för detta längre. Läs mer om Infoglues komponenter.
 7. Textinnehållet: inventera vilka olika typer av artikeltexter som finns på gamla webben. Sovra gärna. Gör sedan exempelartiklar för varje typ så blir det lättare för informatörerna att hålla sig till överenskomna ramar. Bestäm vilka regler som ska gälla för: svenska/engelska, rubriksättning, förkortningar, facktermer, länkar, bilder. Läs mer om sidinnehåll.
 8. Utse gärna en ansvarig redaktör för varje huvudsida – Utbildning, Forskning, Samverkan m.fl.
 9. Förbered för andra och låt den som »äger« informationen också sköta uppdateringen. Ansvarig redaktör bör bistå de skribenter som bara ska uppdatera enstaka sidor. Läs mer om redigering i EOS.
 10. Bli god vän med webbplatsen Infoglue webbsupport, och där särskilt avdelningarna Arbeta i Infoglue samt Rekommendationer och riktlinjer.