Översyn av din IG-webbplats*

*Den här informationen har flyttat till Medarbetarportalen.

Som ett led i att lansera din webbplats gör vi en kortare översyn av den publicerade utgåvan på beta-adressen.

Så går översynen till

Vi utgår ifrån hyfsat objektiva kriterier för sökoptimering – SEO samt att webbplatsen följer våra riktlinjer (särskilt WP2-webbplatsers designregler).

  • Vi väljer ut ett antal sidor och går igenom dem
  • Vi noterar eventuella brister och tipsar dig om förbättringar
  • Vi anger om bristerna behöver åtgärdas före den skarpa publiceringen eller om du kan åtgärda dem efter hand

Anledningar till att inte släppa igenom en lansering

  1. Brott mot designreglerna på landningsidorna (WP2)
  2. Webbadresserna är ofullständiga eller saknas
  3. Sidor med ofullständigt innehåll, typ "Under konstruktion"
  4. Sidtiteln är missvisande. Läs om hur du hanterar en sidtitel och varför den är viktig på sökoptimeringssidan.
  5. Bilder är dåligt webbanpassade (= sidan blir svårladdad) och betydelsebärande bilder saknar alt-text
  6. Länktexten beskriver inte målet eller typen (om det är en bilaga eller e-post)
Senast uppdaterad: 2021-05-12