Begär lansering av IG-webbplats

Innan du som WPA fyller i formuläret ska:
- allt som du vill visa publikt vara publicerat till beta-adressen (tillfälliga adressen)

Markering med (*) nedan indikerar obligatorisk uppgift.
För att få hjälptext, ställ markören i skrivfältet

Status domännamn (obligatoriskt)


Gamla webbplatsen (obligatoriskt)
Åtkomst gamla (obligatoriskt)


Kontaktperson

OBS endast WPA kan begära lansering och ev. ompekning

(obligatoriskt) = Obligatoriska fält