Fördjupning i Infoglue CMS

Vi inbjuder vana CMS-användare till en fördjupningskurs i hanteringen av InfoGlue. Framför allt går vi igenom referenshantering och verktyget Innehåll.

Nästa kurs: ingen planerad för närvarande

Kursbeskrivning Fördjupning i Infoglue CMS

Målgrupp

I första hand WPA-er men också vana redaktörer som behöver fördjupa sina kunskaper om InfoGlue.

Syfte

Ge dig verktyg för att få kontroll över InfoGlue i allmänhet och din webbplats i synnerhet. (OBS: kursen skiljer inte på WP1 och WP2. De tekniker kursen tar upp är desamma i bägge utseendena.)

Innehåll

Temakursen varvar genomgångar med dina egna övningar i en träningswebbplats. Ett dominerande tema i kursen är referenser, dvs. bindningar mellan sidor och innehåll samt interna länkar.

 • Kort om: Så bedrivs arbetet med InfoGlue/externwebb för att förvalta och utveckla objektet
 • Teknisk genomgång av framför allt Innehåll/Content:
  • Så letar du rätt på »försvunnet« innehåll
  • Ta reda på vilka artiklar som refererar till samma bild eller dokumentfil
  • Spåra en bild eller dokumkentfil som inte finns i artikeln eller som används av flera innehåll
  • Till vilken/vilka sidor är en artikel inbunden
  • Ta backup och fixa korrupt innehåll
  • Flytta uppladdade bilder och dokumentfiler utan negativa följder
  • Flytta innehåll och sidor utan negativa följder
  • Radera innehåll och sidor
  • Stänga av språk på enstaka sidor när du saknar översättning i sekundärspråket (gäller speglade webbar)
  • Upptäck eventuella interna länkar (referenser) till din sida innan du raderar
  • Byt språkdefinition på artiklar som skrivits in med fel språk, utan att klippa och klistra
  • Så fungerar Papperskorgen
 • Egna övningar på träningswebb

Anmälningsbekräftelse, kurskallelse och kursmaterial

Din anmälan bekräftas automatiskt av anmälningssystemet. Kurskallelsen får du några dagar före kursstarten. Där finns information om kursmaterial.

Kursavgift

Kursen är avgiftsfri. Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut en avgift på 500 kr om du uteblir från kursen, utan att ha avanmält dig före kursstart.

Avbokning

Om du önskar avboka, är vi tacksamma om du meddelar oss omedelbart:datautbildning@uadm.uu.se