Tillgänglighet på webben*

*Den här informationen har flyttat till Medarbetarportalen.

Enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service måste offentliga aktörers webbplatser vara:

 • möjliga att uppfatta
 • hanterbara
 • begripliga
 • robusta

Universitetet har systemutvecklare och webbdesigners som arbetar med att tillgänglighetsanpassa universitetets system. Du som arbetar som skribent, redaktör eller webbplatsansvarig ansvarar för att innehållet på de sidor som du administrerar ska vara tillgängligt. 

Så tillgänglighetsanpassar du din webbplats

World Wide Web Consortium (W3C) har utvecklat riktlinjer för tillgänglighet, som kallas Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Vidare har Myndigheten för digital förvaltning (Digg) en webbplats som innehåller alla tillgänglighetsriktlinjer och rekommendationer. Det är Digg som utför tillsyn av offentliga aktörers webbtillgänglighet. Diggs riktlinjer bygger till stor del på WCAG-standarden.

Om du följer WCAG och Diggs riktlinjer kommer din webbplats att uppfylla de krav som lagen ställer. Här följer de riktlinjer som är relevanta för dig som arbetar som skribent, redaktör eller webbplatsansvarig i Infoglue:

 • 1.1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
 • 1.2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
 • 1.2.2 Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
 • 1.2.5 Syntolka videoinspelningar
 • 1.3.3 Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken
 • 1.4.1 Använd inte enbart färg för att förmedla information
 • 1.4.5 Använd text, inte bilder, för att visa text
 • 2.4.2 Skriv beskrivande sidtitlar
 • 2.4.4 Skriv tydliga länkar
 • 2.4.6 Skriv beskrivande rubriker
 • 3.2.4 Benämn funktioner konsekvent
 • 88 Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga PDF:er
 • Klarspråk

Video: Tillgänglig webbplats i Infoglue

Här tittar vi på de fem viktigaste sakerna som du som webbredaktör i Infoglue behöver göra på din webbplats för att den ska bli tillgänglig och lättanvänd för så många som möjligt.

Länkar till videon

Rekommenderat arbetssätt

 1. Sätt upp rutiner för hur ni som uppdaterar er webbplats ska jobba med att tillgänglighetsanpassa den. Det kan till exempel vara genom att ha återkommande arbetsmöten där ni gemensamt uppdaterar sidor och innehåll.
   
 2. Gå igenom alla sidor manuellt. 
  a) På varje sida: Kolla om sidan uppfyller de tillgänglighetsriktlinjer som är listade på den här sidan. De vanligaste tillgänglighetsproblemen berör bilder, rubriker och länkar. 

  b) Börja med landningssidor (sidorna som finns i vänstermenyn). Beta av alla sidor som ligger under varje landningssida. 

  c) Analysverktyget Siteimprove har en gratis plug in som du kan använda för att kontrollera tillgängligheten på dina sidor.
   
 3. Kom ihåg att också gå igenom alla bilagor, t.ex. pdf:er. De måste vara tillgängliga. 
   
 4. Ta det här som ett tillfälle att städa upp. Avpublicera och kasta inaktuella sidor och innehåll.

Fördjupning

Webbtillgänglighet: Myndigheten för digital förvaltning (Digg)

Diggs webbriktlinjer

Diggs lista över automatiska testverktyg

Senast uppdaterad: 2021-05-12