Infoglue och tillgänglighet

Infoglue ska naturligtvis möjliggöra tillgänglighet så långt det går. Men de som arbetar med en webbplats ansvarar för att ta tillvara möjligheterna.

Webben möjliggör tillgänglighet om du hanterar den rätt. För att kunna kalla en webbsida tillgänglig ska den vara:

 • Lättfunnen
 • Begriplig för alla besökarmålgrupper
 • Möjlig att lyssna till med samma "läsordning" som den visuella
 • Strukturerad med hierarkiskt valda formatmallar för rubriker
 • Försedd med alternativa texter till alla innehållsförstärkande bilder
 • Ha rubrik- och länktexter som kan förstås också »out of context«
 • Sidan ska kunna ses, lyssnas till och kännas på (= läsas med fingrarna).

Läs mer om riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (Web Content Accessibility Guidelines) hos W3C.

Tillgänglig­heten är till stor del inbyggd i InfoGlue. Det du behöver tänka på beskrivs i nästa stycke.

Ditt ansvar för tillgängligheten

 • Konsekvent och korrekt rubrikordning (till exempel inga h3 direkt efter h1)
 • Se till att huvudrubriken relaterar till den menytext som leder till sidan, men gärna kompletterad
 • Rubricera ofta!
 • Skriv begripliga rubriker och länktexter som begrips även ryckta ur sitt sammanhang (»out of context«)
 • Alternativtext till alla informationsbärande bilder. Försök att få med nyckelorden och ange gärna typ av bild, t.ex. foto, skiss.
 • Skriv korta stycken och uttryck dig på ett för målgruppen begripligt sätt. 
 • Använd alltid listfunktionen vid uppräkningar

Läs mer om att Bli hittad och läst!

Lyssnafunktionen

Vår lyssnafunktion som läser texten på angivet språk, är primärt inte en hjälpfunktion för besökare med grav synnedsättning. Lyssnafunktionen bidrar till ökad tillgänglighet. Men den som verkligen behöver ett alternativ till ögonläsning, använder specialprogram för att kunna konsumera innehållet på bästa sätt!