Krav på länktexter

Bra länktexter underlättar för besökaren och ökar chansen till bra placering hos sökmotorerna. Tänk på att:

  1. Länktexten ska vara begriplig "out of context", länktexter som Läs mer etc är inte tillåtna
  2. Länktexten ska kort och koncist tala om vilken information besökaren kan hitta på målplatsen
  3. Om länken leder till en e-post eller till en dokumentfil ska det tydligt framgå av länktexten.

Läs mer om krav på länktexter och annat som ökar tillgängligheten och skapar bra chanser för hög sökmotorplacering i Bli hittad och läst.