Kolumn- och bildbredder

Det är viktigt att en bild inte överstiger kolumnens maximala bredd. Observera att kolumnbredderna varierar beroende på sidmall.

Bildbredd i WP2

Bildbredder för responsiv design (WP2) finns i webbplatsen WP2-stöd.

Bildbredd i WP1

InfoGlue anpassar bilderna för respektive kolumn. En fullbred bild i en artikel i slot 2, blir proportionerligt anpassad i en smalare slot. Men:

 • Du måste ändå ALLTID bearbeta och anpassa bilden för den bredaste slot-en, innan du laddar upp den till InfoGlue!
 • En bild ska inte behöva väga mer än cirka 70KB.

Vid bakgrundsfärg i artiklar blir den tillgängliga kolumn-/bildbredden i allmänhet mindre. Om du anger kantlinje, breddas bilden med kantlinjetjockleken x 2.

Skiss på webbsida som visar kolumnbredderna
Kolumnbredderna för en 3-kolumners sidmall.

Vänster- och högerkolumn

 • Bild i artikel kan vara max 231px
 • Med färgbakgrund gäller max 221px
 • Bild i komponenten Image kan vara 236px

Mittkolumnen, smal (3-kolumners sidmall)

 • Artikel, Image, slideshow kan vara max 470px.
 • Med färgbakgrund gäller max 460px

Mittkolumnen, bred (2-kolumners sidmall)

 • Image, slideshow kan vara max 721px
 • Tänk dock på att textspalten i en artikel aldrig är bredare än 470px

Mittkolumnens (smal) två bottenkolumner

 • Bild i artikel kan vara max 225px
 • Med färgbakgrund gäller max 215px

Mittkolumnens (bred) tre bottenkolumner

 • Bild i artikel kan vara max 226px
 • Med färgbakgrund gäller max 216px

Smulraden

Smulraden är inget utrymme som normalt utnyttjas. Men om du är intresserad av att visa en bild här som brer ut sig över hela ytan så är största möjliga bredd 974px. 

Bannerplats

Sidmallen 3 Columns with top banner är tänkt att användas när en bred bild ska visas till höger om menyn och ta upp sidans resterande bredd. 

 • Bild i bannerplatsen kan vara max 723px
Senast uppdaterad: 2021-09-01