Länkdesign i InfoGlue

Den design som följer med InfoGlue bygger på Uppsala universitets grafiska profil. När det gäller länkutseendet paras profilhänsynen med de riktlinjer som finns för länkar generellt.

Design under ständig förändring

Generella designförändring kan inträffa med ojämna mellanrum. De ska normalt inte innebära förändringsarbete för enskilda WPA och redaktörer.

Generella riktlinjer för länkutseendet