Riktlinjer och rekommendationer för webbplatser skapade i Infoglue

*Den här informationen har flyttat till Medarbetarportalen.

I denna avdelning har vi samlat allt som har att göra med tips, rekommendationer och riktlinjer för ditt arbete i Infoglue.

Infogluesystemet styr webbplatsernas design. Det innebär att sidhuvud, sidfot, navigation, färger, typsnitt och komponenters utseende och så vidare redan är definierade och inte kan ändras av dess användare.

Det ni som användare av systemet däremot kan påverka är till exempel webbplatsens sidstruktur, vad som presenteras på olika sidor och hur, vilken adress sidor får, vad bilder och dokument har för namn, och vilka bilder som visas.

Utöver de sidor som finns samlade här finns också Kommunikationsavdelningens WP2-stöd, som innehåller riktinjer för användande av komponenter och bilder i WP2, information på Medarbetarportalen om att skriva för webben samt kortfattat information om den nya dataskyddsdförordningen. Se länkarna nedan samt komponentbeskrivningen för Puff - Image Wide.

Senast uppdaterad: 2021-05-12