Infoglue-kurs: Genomgång och avslutning

Infoglue-kursen ges som självstudieövningar med ett uppstartstillfälle och ett avslutningstillfälle.

Kursen är till för dig som ska ha behörigheten redaktör eller webbplatsansvarig (WPA) i Infoglue. Innan du anmäler dig till kursen är det viktigt att du har fått din behörighet i Infoglue. (Du som ska vara WPA ansöker om behörigheten redaktör och meddelar samtidigt att du behöver bli WPA efter utbildningen.)

Du som ska ha behörigheten skribent får istället en genomgång av webbpubliceringssystemet Infoglue och webbtillgänglighet med din webbplatsansvarig.

Denna kursomgång startar den 18 januari med en genomgång på Zoom kl 11.00-12.00. Det är viktigt att du kan vara med på både uppstart och avslutning.

Anmäl dig till kursen genom att mejla till webbredaktionen@uadm.uu.se.

Vid avslutningen går vi igenom några saker som inte finns med i övningarna och har tid för deltagarnas frågor.