Speglade språksidor i InfoGlue

Finessen med IG:s språkhantering är att du i samma innehåll kan ha flera språkversioner och sidan bär alla språkversioner!

Hantera speglade sidor

Vi levererar IG-webbpaket med två språkversioner: svenska och engelska. Det går dock att begära fler språk.

Skapa flerspråkig artikel

Klicka Redigera/Edit sedan byter du till det andra språket i artikelfönstrets övre högra hörn. Dock krävs det att du först skapat en version av sidan i det språket!

Primärspråk

Det är viktigt att du valt rätt primärspråk när du begär registrering av din webbplats. Svenska är primärspråket, om du inte begärt annat. Om inget engelskt innehåll då finns, visas det svenska när besökaren klickar språkväljaren. Om engelskt men inget svenskt innehåll finns, blir det i stället tomt när du skiftar språk. Motsvarande gäller om engelska är primärspråk

OBS: skriv inte på engelska i den svenska språkversionen, eller viceversa. Uppläsningen följer språkdefinitionen, inte faktiskt språk!

Externa länkar leder till rätt språkversion

Trots att samma sida kan bära olika språversioner så är länkarna till sidan språkkänsliga. En engelsk adress i länken leder till den engelska versionen av sidan, en svensk adress till den svenska versionen, osv.

Interna länkar till annan språkversion

Se sidan om interna länkar.