Parallella språkstrukturer i InfoGlue

För en så gott som enspråkig webb kunde man i WP1 begära att få en webbplats med parallell språkstruktur.

Egen struktur för varje språk

Webb med separata sidor för andra språk.En parallell språklösning innebär att man skapar separata trädstrukturer för varje språk. Se exempel i bilden som beskriver en mallwebbplats med parallell språkstruktur med svenska som sprimärspråk.

Samma artiklar som i speglad struktur

Du behöver inte skapa separata artiklar för sidor som finns i bägge trädstrukturerna och som ska ha mer eller mindre samma innehåll.

Artiklarna till dessa sidor kan vara desamma – med svenskt respektive engelsk innehåll. Skillnaden är att du binder in samma artikel i respektive sida. Språkinställningen bestämmer vilket version som visas för besökaren.

Egenskaper för språkväljaren

I egenskaperna för språkväljaren (länkarna i höger överkant i varje sida) har vi vid leveransen angivit till vilken sida man ska komma om man klickar på ett språk.  Läs mer om språkväljaren.

I responsiv design (WP2) kan man relatera parallella sidor till varandra så språkväljaren hittar motsvarande sida på andra språket.