Sidor, komponenter och innehåll

En färdig webbsida består av en sida med en sidmall som har platshållare (slots) där det finns komponenter som binder in ett innehåll:

Bilden ovan visar en webbsida, och hur dess delar fördelar sig på Struktur och Innehåll. Själva sidan finns i Struktur. Artikeln på sidan sparas i Innehåll men kan redigeras både från Struktur- och Innehållsverktyget. Läs mer om hur du arbetar med sidor och innehåll.

Webbsidan skapas egentligen först när besökaren visar sidan i en webbläsare. På sidan i Struktur finns en komponent (se nedan) som pekar ut artikeln och hämtar upp den från sin mapp i Innehåll, innan sidan med sitt innehåll byggs samman och visas för besökaren.

Sidmallen bestämmer designen

Sidan är skapad med en sidmall med olika slot-ar som du kan fylla med innehåll genom att lägga till lämpliga komponenter. Standardmässigt följer alltid en artikelkomponent med i huvudsloten (slot 2). Läs mer om sidmallar.

Texter, bilder och filer lagras i Innehåll

Allt innehåll som du skapar lagras i Innehåll. Det namn du ger innehållet är ointressant för besökaren, men är viktigt internt. Eventuella filer och bilder lagras också i Innehåll, oftast tillsammans med sin artikel. Läs mer om hur du arbetar med sidor och innehåll

Inget innehåll utan komponent!

För att ett innehåll ska kunna visas på en sida måste en komponent finnas på sidan där innehållet ska visas. Innehåll kan skapas direkt i Innehåll oberoende av vilka sidor som finns, för att senare väljas in i en komponent, eller så väljer du från en existerande sida länken Skapa i en komponent för att binda in befintligt innehåll. Om ingen komponent finns där du vill visa innehållet, måste du först lägga till komponenten.

När du skapar innehållet från Struktur binds det automatiskt till komponenten, men du kan självfallet ändå byta komponentens innehåll när du vill. 

Läs mer om komponenter, och se gärna vår korta webbfilm Komponenter i Infoglue (flash)..

Mycket på sidan ärvs från modersidan

Innehållet i sidhuvud och sidfot, samt vänsterkolumn och högerkolumn (endast WP1) ärvs. Du slipper skapa det på nytt, gång efter gång! Läs mer om arvet i IG.

Läs mer om arbetsgången

Det finns en steg för steg-sida där du kan följa vår rekommendation för hur du går tillväga när du bygger upp din webbplats. VI har också samlat alla sidor som har att göra med sidor och innehåll under Jobba med sidor och innehåll.