Namnkonvention gällande webbplatser på InfoGlue-servern

För att underlätta för dig som ska internlänka till eller binda in innehåll från annan webb så försöker vi följa en namnkonvention på IG:s webbplatser så du vet om det gått skarpt eller enbart är under uppbyggnad.

Webbplatser under uppbyggnad

Webbplatser som ännu inte gått skarpt (och som du ska vara försikt att länka till) heter motsvarande:

Namn eller Namn-WP2

Publicerade webbplatser

Publicerade webbplatser heter motsvarande:

namn.uu.se

Några undantag finns, bl.a. uu.se som heter nyauu.se. Några få andra där vi av olika skäl inte använt domännamnet har i stället fått tillägget » - publ«.