Lyssnafunktionen

Det finns en automatisk lyssnafunktion som dina besökare kan ha glädje av. Tänk dock på att den är språkkänslig: om du skriver på engelska där det borde vara svenska, så blir uppläsningen helt obegriplig!

Lyssnaikonen finns i sidhuvudet

Din besökare hittar Lyssna i sidhuvudet. Som skapare av sidans innehåll behöver du inte vidta några Lyssna-åtgärder. Det enda du ska tänka på är att texten ska ha rätt språk i avsedd språkversion, annars blir uppläsningen obegriplig!.

Syftet med lyssnafunktionen 

Vår lyssnafunktion är primärt inte en hjälpfunktion för besökare med grav synnedsättning.

Lyssnafunktionen läser enbart upp texten som ett komplement till att läsa den själv. Den läser inte upp bildernas alt-texter eller identifierar och presenterar länkar, rubriker etc i listform för åhöraren.

Lyssnafunktionen bidrar till ökad tillgänglighet. Men den som verkligen behöver ett alternativ till ögonläsning, använder specialprogram för att kunna konsumera innehållet på bästa sätt!

Så använder dina besökare Lyssna

Lyssna-länken i sidhuvudet.Klicka Lyssna-länken så läses hela sidan upp.

Lyssna på del av sidan

Om du markerar text, kan du klicka Lyssna-ikonen så läses markeringen upp.

Om externt program läser upp texten

Ibland startas både den interna uppläsningen och uppläsning med hjälp av ett externt ljudprogram. Avsluta det externa programmet.

Lyssningsbara bilagor

PDF-bilagor uppladdade till IG är lyssningsbara, förutsatt att du anger filtypen PDF med hjälp av en ikon. Om du väljer en språkkod i bilagedialogen, så kommer en lyssningsikon att visa sig bredvid bilagelänken.

  • Tänk på att pdf-er som är inskannade inte går att lyssna på!
  • Tänk också på att både filtyps- och lyssna-ikonerna tar plats i texten och därför passar bäst när du exponerat länken i eget stycke eller i en listpost!