Verktyg, menyer och kommandon i Infoglue

Innehåll:

Det finns flera sätt att arbeta med och utföra kommandon i IG.

I EOS-et använder du högerklickmenyn för själva produktionen. Dessutom finns Meny till höger på Toppbården. Se nedan.

I CMS-et finns:

  1. Verktyg överst till IG:s olika delar (Struktur, Innehåll, osv)
  2. En kommandorad under varje verktyg, anpassad till respektive verktyg
  3. En meny benämnd Meny till höger på Toppbården
  4. En inställningsmeny
  5. Två högerklicksmenyer: i sidvisningen och i Innehåll- och Strukturträdet.
  6. Språkväxlare i strukturträdet

Verktygsraden

Strukturverktyget med tillhörande kommandon.
Innehållsverktyget med tillhörande kommandon.


Meny i toppbården

Läs om toppbårdsmenyn.

Inställningsmenyn

Inställningsmenyn
Läs om Inställningar.

Högerklickmenyn i sidvisningen

IG har en egen högerklickmeny. Den varierar i innehåll beroende på var på sidan du högerklickar!

Högerklickmenyn i visningen
Högerklickmenyn i sidan


Högerklickmenyn i trädet – trädmenyn

Trädmenyn i Struktur med tre kommandon.
Trädmenyn i Struktur

Det finns också en egen högerklickmeny, kallad trädmeny, i Strukturträdet.

Flytta upp/ned: byt plats i menyn
Dölj/Visa: ändrar synligheten i meny.

Dra-och-släpp

Sidor: När du drar i strukturträdet markerar ett tjock svart streck att du kan släppa sidikonen. Om det i stället visas två tunna streck runt en sidikon kommer sidan att bli en undersida till målsidan, s.k hierarkisk flyttning. Vänta på omladdning av strukturträdet.

Innehåll: dra ett innehåll till önskad mapp och släpp när du ser två tunna streck runt mappikonen.

Språkväxla i strukturträdet

Som alternativ till att växla språk via en sidas språkväljare ("This page in English"/"Denna sida på svenska"), kan du växla språk i själva trädet via en dropdownmeny.