Inställningsmenyn i Infoglue

Via inställningsmenyn anger du bland annat hur Infoglue ska öppnas.

Inställningsmenyn

Inställningsmenyn utvecklad.
Inställningsmenyn

Via inställningsmenyn – som finns i övre högra hörnet – kan du logga ut, få information om InfoGlue.org, återta raderat material från Papperskorgen, samt bestämma hur Infoglue ska vara inställt när det startas.

Utloggning

Ta för vana att alltid logga ut innan du stänger webbläsaren. Om du jobbar med IG på en offentlig dator måste du stänga webbläsaren efter utloggning. Annars kan nästa användare backa in i din inloggning.

Mina inställningar

Mina inställningar
Mina inställningar.

Du kan ange vilket språk systemet visas i samt vilken webbplats och vilken del av Infoglue som ska vara aktiv direkt efter inloggning. Du kan också ange om du vill att strukturträdet hämtar namnen från fältet Sidans del av webbadressen i Egenskaper.