Förbered EOS-användning

Direktredigeringen i Infoglue är det perfekta verktyget för dem som enbart ska hålla en eller ett par sidor uppdaterade.

Inför arbetet i EOS måste dock vissa förberedelser göras, annars går vitsen med EOS förlorad. Förberedelserna görs med fördel av webbplatsansvarig (WPA) – självklart i samarbete med EOS-aren/skribenten.

Webbplatsansvariges förberedelser

För att kunna jobba i EOS krävs följande:

  1. Sidan som EOS-aren ska uppdatera är skapad
  2. Alla sidans texter/artiklar är påbörjade (för att undvika filnamns- och lagringsbekymmer)
  3. EOS-aren måste ha tilldelats behörighet till systemet: redaktör om hon ska kunna direktpublicera, skribent om hon inte ska ha publiceringsrättigheter. Läs mer om roller och behörighet.
  4. Är sidan flerspråkig bör länknamnet också var det, även om EOS-aren har möjlighet att ändra själv
  5. Länken till webbplatsens EOS-läge ska vara känd av skribenten.

Skapa en EOS-länk för dina skribenter

Det finns ingen generell länk till EOS-gränssnittet. Varje webbplats och varje sida har en egen EOS-adress! Webbplatsens WPA eller ansvarig redaktör förser skribenterna med rätt länk via CMS-et.

Du gör så här.

  1. Logga som vanligt in i CMS-et
  2. Gå till sidan som ska bli skribentens, eller skribenternas, startsida
  3. Öppna sidan i nytt fönster via rutan längst upp till höger:
  4. Kopiera hela adressen (i nya fönstret/fliken):EOS-adressen från adressfältet
  5. Ta bort allt efter ContentId=-1 i adressen

Distribuera adressen till din(a) EOS-are. Tips. Uppmana alltid dina skribenter att bokmärka adressen, så slipper du skicka adressen igen!