Infoglues två redigeringslägen

Sammanfattning av Infoglues två användargränssnitt - CMS och EOS.

Arbetet i CMS ställer större krav på din tekniska och din webb­mässiga kompetens än arbetet i EOS eftersom du i CMS kan arbeta både med sidstruktur, sidinnehåll och sidors egenskaper. I EOS-läget surfar man till en text, öppnar den, redigerar och sparar (i stora drag).

CMS

  • inloggning med admin.webb.uu.se
  • visar såväl verktygsraden med sina kommandon som struktur- och innehållsträd
  • lämpar sig för rollerna WPA och redaktör.
CMS-gränssnittet i Infoglue ver 3
CMS-gränssnittet.