Bården i InfoGlues topp

Toppbården innehåller ofta meddelanden samt statusinfo för den sida och det innehåll du ser, samt en meny med några viktiga kommandon.

Toppbården i IG

Meny i toppbården

Toppbårdsmenyn
Menyn under Meny
i övre högra hörnet.

Längst till höger i toppbården finns menyn Meny. Kommandon i Meny, förutom Fråga/Felanmäl:

  • Se publicerad: visar den publicerade versionen av sidan (kommandot är osynligt om ingen publikation finns!)
  • Sidans egenskaper: aktiv sidas metadata, motsvarar Egenskaper i kommandoraden
  • Ladda upp fil: kontakt med vår externa filserver, lämplig för tunga filer
  • Till Supportwebben: leder till denna webbs startsida
  • Fråga/felanmäl: se nedan
  • Logga ut: för utloggning finns också i »gubbmenyn« längst upp till höger

Fråga/Felanmäl

Vid felrapportering eller frågor använder du som är WPA – övriga vänder sig först till sin WPA – kommandot Fråga/Felanmäl under Meny i toppbården (se bilden till höger, nedan). Fyll i ärenderubrik och beskrivning på ett så tydligt sätt att IG-supporten lätt förstår vad du menar. Fråga/Felanmäl-kommandot kan bara ses av WPA och redaktörer, inte av Skribenter.

Felanmälan hamnar i vår supportlåda och innehåller – förutom din text – även länk till sidan du hade aktiv när du klickade Fråga/Felanmäl. Vi ser också vilken webbläsare du använder samt dess version.