Forskning (två nivåer)

Forskningen vid institutionen för X är indelad i fyra olika forskningsområden: forskningsområde X, forskningsområde Y, forskningsområde Z och forskningsområde Å.

Gör så här

Den här strukturen och layouten rekommenderas om forskningen vid institutionen är organiserad i två nivåer, till exempel forskningsområden eller forskningsämnen och sedan forskningsprojekt. Börja med att presentera områden/ämnen tydligt redan här på sidan Forskning och länka direkt ner till forskningsprojekten för att minska antalet klick för användaren. Använd vanliga artikelkomponenter och små bilder, förslagsvis kvadratiska 282x282 pixlar.

Tänk på att vara konsekvent i ordvalet när du beskriver hur forskningen är uppdelad i till exempel forskningsområden / forskningsprogram / forskningsavdelningar.

Forskningsområde X

Dekorativ bild: forskningsbild som visar X Y Z

Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom.

Gör så här

Om informationen för forskningsområdena är kortfattad så räcker det att visa upp dem här på sidan Forskning. Om du har mer information om forskningsområdet är det bättre att skapa en undersida för varje område. Oavsett om du har en undersida per forskningsområde eller inte så är det bra att länka direkt till varje forskningsprojekt här nedanför på Forskning, för att minska mängden klick. (Sidorna för forskningsområdena, om du har några, visas i menyn.)

Forskningsområde X omfattar sex olika forskningsprojekt:

Forskningsområde X

Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom.

Forskningsområde Y omfattar sex olika forskningsprojekt:

Dekorativ bild: forskningsbild som visar X Y Z

Forskningsområde X

Dekorativ bild: forskningsbild som visar X Y Z

Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom.

Forskningsområde Y omfattar sex olika forskningsprojekt:

Forskningsområde X

Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom. Kort beskrivande text om forskningsområdet, cirka fyra–fem rader lång kan vara lagom.

Forskningsområde Y omfattar sex olika forskningsprojekt:

Dekorativ bild: forskningsbild som visar X Y Z

Några saker att undvika

Använd inte image puff wide på denna sida. Den komponenten ska bara användas på startsidor för att leda stora besöksströmmar vidare till särskilt viktiga undersidor. På denna sida är målet istället att presentera ett innehåll och flera undersidor översiktligt.

Använd inte flera puff container med bildpuffar staplade på varandra eller image/video slider för att presentera forskningsområden, projekt eller samarbeten. Puff-containern ser inte bra ut om den staplas och image/videoslidern är bara tänkt för att visa bilder och/eller videoklipp, inte för att länka vidare till en underliggande struktur.

Senast uppdaterad: 2021-02-24