Smarta bokmärken för webbredaktörer – bookmarklets

Med hjälp av smarta bokmärken i webbläsaren, så kallade bookmarklets, kan du ta en genväg in till redigeringsläget när du vill göra ändringar på en webbsida, ett kalendarieevenemang, en nyhetsartikel, platsannons eller en enhet i Akka. Läs vidare för att få veta hur du sätter upp dessa i din webbläsare.

Rent tekniskt är det små javaskript som läser av webbadressen eller källkoden och öppnar respektive system på den webbsida/artikel/post man har öppen.

Skripten är testade i Chrome och Firefox.

Redigera publicerad Infoglue-sida

Denna bookmarklet låter dig snabbt hoppa från en publicerad Infoglue-sida direkt in i redigeringsläge för samma sida. Väldigt smidigt när man har en sida öppen i webbläsaren som man vill göra någon ändring på. Man slipper då klicka sig fram i Infoglues strukturträd och för den som arbetar mycket med Infoglue-sidor kan detta vara otroligt tidsbesparande.

Gör såhär

 1. Se till att bokmärkesfältet är synligt i webbläsaren:
  • Firefox: Högerklicka på verktygsfältet och välj Bokmärkesfältet -> Visa alltid.
  • Chrome: Klicka på menyn till höger, välj Bokmärken -> Visa bokmärkesfältet.
 2. Skapa ett nytt bokmärke i webbläsaren:
  • Firefox: Högerklicka på bokmärkesfältet och välj Lägg till bokmärke...
  • Chrome: Högerklicka på bokmärkesfältet och välj Lägg till sida...
 3. Döp bokmärket till "Redigera i InfoGlue" eller liknande
 4. Kopiera in följande kod i URL-fältet:
  • javascript:(function(){location.href='http://admin.webb.uu.se/infoglueCMS/Admin.action?siteNodeId='+jQuery('meta[name=pageid]').attr('content')})();
 5. Spara.

Ditt smarta bokmärke bör nu vara synligt i bokmärkesfältet. Du kan nu bläddra dig till valfri publicerad sida och sedan klicka på bokmärket för att komma åt att redigera den sidan. (Du måste naturligtvis ha behörighet att redigera sidan för att det ska fungera.)

Fler användbara bookmarklets

Här har vi samlat flera användbara bookmarklets för att redigera nyhetsartiklar, evenemang, med flera. Du skapar dem på samma sätt som i instruktionen ovan. Självklart krävs att du har behörighet i det aktuella systemet för att de ska fungera.

Kopiera IG-länk

Denna bookmarklet genererar en intern Infoglue-länk till en publicerad sida. Användbart när man vill internlänka till en sida som man redan har öppen i webbläsaren. När man klickar på bokmärket öppnas ett litet fönster överst på sidan som visar Infoglue-länken till den aktuella sidan och en funktion för att enkelt kopiera länken.

Namnförslag: Kopiera IG-länk

javascript:(function(){var%20pageId=jQuery('meta[name=pageid]').attr('content');jQuery('body').before('<div%20style="position:%20relative;"><div%20style="position:%20absolute;%20z-index:%2099999;%20background-color:%20white;%20padding:%2050px;%20border:%201px%20solid%20black;"><input%20style="margin-right:%2010px;%20width:%20600px;"%20id="pageIdCopy"%20value="$templateLogic.getPageUrl('+pageId+',%20$templateLogic.languageId,-1)"/><a%20id="pageIdCopy"%20%20href="#"%20onclick="jQuery(\'#pageIdCopy\').select();%20document.execCommand(\'copy\')">Kopiera%20Infoglue-l&auml;nk</a></div></div>');})();

Redigera Infoglue-sida i testmiljön

Denna bookmarklet öppnar en publicerad sida för redigering i testmiljön. Testmiljön är en spegling av alla webbplatser i Infoglue där redaktörer kan testa olika förändringar på sin webbplats utan att påverka den publicerade webbplatsen alls.

OBS! Med jämna mellanrum uppdateras testmiljön med innehållet från produktionsmiljön, vilket innebär att alla ändringar i testmiljön skrivs över.

Namnförslag: IG test

javascript:(function(){location.href='https://test.admin.webb.uu.se/infoglueCMS/Admin.action?siteNodeId='+jQuery('meta[name=pageid]').attr('content')})();

Kalendariet

Det finns några bookmarklets som underlättar för dig som är kalendarieredaktör. Av tekniska skäl kan de inte visas på denna sida, så du hittar dem istället i denna wordfil: bookmarklets för kalendarieredaktörer.

Redigera nyhetsartikel (IG News)

Denna bookmarklet öppnar en publicerad IG News-artikel för redigering i Infoglue.

Namnförslag: Redigera IG News-artikel

javascript:(function%20()%20{%20var%20match%20=%20window.location.href.match(/tarContentId=(\d+)/);%20if%20(match.length%20>%200)%20{%20window.location%20=%20'https://admin.webb.uu.se/infoglueCMS/Admin.action?contentId='%20+%20match[1];}}());

Redigera nyhetsartikel (Nyhetsbanken)

Denna bookmarklet öppnar en publicerad artikel för redigering i Nyhetsbanken.

Namnförslag: Redigera Nyhetsbanken-artikel

javascript:(function%20()%20{%20var%20match%20=%20window.location.href.match(/id=(\d+)/);%20if%20(match.length%20>%200)%20{%20window.location%20=%20'https://nyhetsbanken.webb.uu.se/adm_red_artikel.php?artikel_id='%20+%20match[1];}}());

Öppna enhet för redigering i Akka

Denna bookmarklet öppnar en enhet på katalog.uu.se för redigering i Akka. Användbart för den som är katalogadministratör.

Namnförslag: Redigera enhet i Akka

javascript:(function(){var match=window.location.href.match(/orgId=([^:]+)(:(\d+))?/);if(match.length>0){window.location='https://akka-adm.uu.se/authsrvadmin/main?modul=5000&function=visaorg&orgkod='+match[1]+(match[2]||'')+'&instkod='+match[1]+'&visapersorg=N';}})()

Öppna platsannons för redigering i Varbi

Denna bookmarklet öppnar en publicerad platsannons för redigering i Varbi.

Namnförslag: Redigera platsannons

javascript:(function(){var%20match=window.location.href.match(/positionId=(\d+)/);if(match.length>0){window.location='https://uu.mynetworkglobal.com/center/tool/position/'+match[1]+'/edit/tab:2/';}}());

Senast uppdaterad: 2022-05-16