Så hittar besökaren adressändrade sidor

Om du ändrar en publicerad sidas adress, endera via fältet Sidans del av webbadressen eller genom att flytta sidan i strukturen, får den en annan adress. Om besökaren ändå använder den gamla adressen möts hen av informationen att sidan är flyttad samt en länk till nya adressen.

Förutsättningar för att adressändingen ska fungera

Om du ska ändra fältet Sidans del av webbadressen, glöm inte att ändra för alla språkversioner. Ändringen gör du i Egenskaper/Metadata. Publicera därefter sidan.

Felsida med länk till nya adressen

Efter ett tag – det kan dröja en stund innan den automatiska redirecten slår igenom – kommer den gamla adressen till sidan att visa besökaren en felsida och en länk till sidans nya adress.