Förhandsgranska en sida

Granska i kommandofältetEn förhandsgranskning av sidan får du via kommandot Granska i kommandofältet.

Granska

Granska-läget motsvarar utseendet på den publicerade utgåvan. Ser någonting konstigt ut i redigera- eller CMS-läget, växla till Granska och se om det konstiga kvarstår.

Under kommandot Granska finns ytterligare kommandon:

  • Granska mobil
  • Granska surfplatta

Granska publicerad

I toppbårdens Meny visas Se publicerad om det finns en publicerad version.