Ange ansvarig för en sida

Alla sidor i den externa webben måste ha en personlig sidansvarig och det ska vara den person som kan besvara frågor om innehållet.

Sidansvarig anges i Egenskaper för en sida. Genom att fylla i fältet Sidansvarig på t.ex. sidan Forskning kommer alla undersidor till Forskning att få samma sidansvarig tills någon ändrar i den sidans Egenskaper fältet Sidansvarig. Om samma person ska vara sidansvarig för alla sidor i en webbplats, räcker det alltså att ange den personen på webbplatsens startsida (glöm inte att ange i alla webbplatsens språkversioner!) och lämna sidansvarig tom för alla övriga sidor.

Fyll i innehållsansvariges e-postadress. Den ifyllda e-postadressen matchas mot personalregistret. Om adressen är felskriven, sker ingen förändring i sidfoten. (OBS du får inget meddelande vid fel!) Kontrollera därför alltid att sidfoten innehåller rätt ansvarig! Om ingen inställning görs, hamnar den som senast uppdaterar sidan i sidfoten.

Funktionsmejladress

Om man har en funktionsmejladress för att ta emot frågor kring webbplatsen så ska man istället ställa in den i sidfotensegenskaper på startsidan. Högerklicka på sidfoten och fylll i fältet function email.  

Senast uppdaterad: 2022-05-20