Tabellanvändning i artiklar i InfoGlue

Tabeller ska endast användas för tabelldata, aldrig för layout.

Tabellegenskaper

Tabellknappen i editorns verktygsfält
Tabellknappen i editorns verktygsfält

Du skapar en tabell med hjälp av tabellknappen. Tabellen exponeras där markören står. När du klickar knappen, visas dialogen Tabellegenskaper:

Tabellegenskaper
Tabellegenskaper för tabellen nedan.

Ange kolumn- och radrubriker

Läsningen av tabellen underlättas om du anger tabellens Rubriker – särskilt för dem som inte kan se tabellen. I exemplet nedan finns både kolumn- och radrubriker angivna. Då kan läshjälpmedlen tala om till vilka rubriker enskilda celldata hör.

KolRub2 KolRub3 KolRub4
Exempeltabell
RadRub2  Man  24  Bonde
RadRub3  Kvinna  38  Ingenjör
RadRub4  Kvinna  78  Pensionär
RadRub5  Man  21  Arbetssökande
Radrub6  Kvinna  19  Studerande

Förändra egenskaperna

Genom att högerklicka i tabellen, kan du välja att ändra egenskaperna för hela tabellen. Men du kan också få fram egenskaperna för enskild cell, eller flera markerade celler.

Förändra genom att dra

Du kan dra direkt i kolumngränserna om du vill ändra kolumnbredden.

Några »tabellsanningar« att ta hänsyn till

  1. Om du vill få tabellen att utnyttja hela bredden i en 2-kolumners sidmall, så kan du inte ange bredden på tabellen till 100%. Då måste skriva hela bredden i pixlar (721). Med 100% blir tabellen aldrig bredare än 470 pixlar.
  2. Om du vill låsa en kolumnbredd, måste du ange cellbredden t.ex. i översta cellen i den kolumnen i Cellegenskaper
  3. Om du vill justera texten i cellen, t.ex. högerställa siffror, ska du använda cellegenskapen Horisontell justering
  4. Om du klistrar in vanlig brödtext i en cell, kommer stycketecknet med – till skillnad mot om du skriver in texten i cellen direkt. Brödtext i en cell tar mer vertikal plats än vanlig celltext, så blanda inte!

Tabeller i WP2

Tabell funkar på samma sätt i WP2-miljö, men de är inte automatiskt responsiva, dvs. de anpassar sig inte vid visning i smala skärmar, om du intte ändrar (som i bilden ovan) till procent i Bredd i Tabellegenskaper.