Komponenten Puff - Nyhetsbanken (WP2)

Puff - Nyhetsbanken visar upp de senaste nyheterna från vald Nyhetsbank

OBS Nyhetsbanken används av ett fåtal webbplatser. De allra flesta använder News.

Nyhetsbanks-puffen får bara förekomma i en tredelad Puff Container.

Välj in komponenten

  1. Klicka på länken Puff - Nyhetsbanken i Puff Container
  2. Fyll i och välj i Egenskaps-dialogen

Nyhetspuffens egenskpasdialog

Fältet Document Page och More News används för att skapa/peka ut sidan med nyhetslistan.

För information om övriga fält, se Nyhetsbankskomponenten i WP1.

Om du vill visa upp annans Nyhetsbank

Om en institution som inte använder Nyhetsbanken (NB), men vill visa egna fakultetens nyhetsbank, går ju det naturligtvis bra. Diskutera med NB-ansvarig och koppla fälten Document Page och More News.