Komponenten Puff - News (WP2)

Puff - News visar upp, och länkar till, de senaste nyheterna på din webbplats

News-puffen får bara förekomma i en tredelad Puff Container. Läs också om hur du skapar en nyhetsfunktion.

Välj in en Puff - News-komponent

 1. Klicka på länken Puff - News i Puff Container
 2. Fyll i fälten:
  • Nyhetsmapp (News folder): den mappsom innehåller/ska innehålla nyheterna
  • Nyhetssida (More news page): sida med komponenten News List.
  • Detaljsida (Detail page): sida med komponenten News Detail. Ibland är den samma som nyhetssidan.

News-egenskapsdialogen

Number of news: Default-värdet är 5.

Språkspegling av nyheter

Standard i komponenten är att nyheter visas i sidans språk. Vill du att primärspråkets nyheter visas i sekundärspråkets nyhetslista om inte nyheten finns översatt måste du själv ställa in detta. Språkspegling ställs in i egenskapen Disable language version fallback, med alternativet No.

Skapa en nyhet

Du skapar en nyhet genom att klicka på Skapa i puffen, eller via nyhetssidan.

Skillnad mellan Puff - News och News list

Blanda inte ihop Puff - News och News List. Den senare används enbart där du vill visa nyhetslistan utanför en Puff Container.

Använd Puff - RSS istället för Puff - News

Om din webbplats använder komponenten News List för att lista annat än nyheter (till exempel Veckans profil etc) kan Puff - RSS användas istället för Puff - News, vilket ger fördelen att länktexten för att visa fler "nyheter" kan anpassas.

Gör så här för att hämta din "nyhetssidas" RSS-URL:

 1. Gå till sidan med komponenten News List i publicerat läge
 2. Scrolla till botten av listan
 3. Högerklicka på länken Gå till RSS och välj Kopiera länkadress
 4. Klistra in URLen i fältet Feed URL
 5. Välj din sida med komponenten News List i fältet Page with more RSS posts
 6. Skriv en passande länktext