Komponenten Puff - Image (WP2)

Innehåll:

Puff - Image är en bild som kan kompletteras med rubrik, beskrivande text samt länkar.

Puff - Image får vara del i en två- eller tredelad Puff Container. Den kan också förekomma i Article Image Puff som "side content" och i Puff - Image Wide.

Riktlinjer

För riktlinjer kring Puff - Image (t ex bilders pixelstorlekar), se WP2-stödet.

Skapa ett Puff - Image-innehåll

  1. Välj Skapa (i en Puff Container, Puff Image Wide eller Article Image Puff)
  2. Ladda upp en bild via Text-flikens länk Bifoga ny fil (bilden ska ha Infogluenamnet ImagePuff, detta sker per automatik)
  3. Fyll i aktuella fält (länkar i Link-fältet fungerar på samma sätt som länkar i en artikel)

För Image Puff som visas i en Puff Container eller Article Image Puff gäller att Puffens rubrik placeras i överkant om det finns en beskrivning (fältet Description), annars i nederkant.

Redigera/skapa Puff Image.
Puff container med ifyllda puff imge
Tvådelad Puff Container med Puff Image.

Ladda upp eller byta bild

Bilden laddas enklast upp och byts ut från Text-fliken, men det går också att göra via Filer-fliken. Observera att du inte kan välja in en bild som redan finns uppladdad i Infoglue. 

Behöver du byta bild i samma Image Wide-innehållsobjekt, kan du endera ta bort den ursprungliga först via Filer-fliken, eller använda Byt fil-länken strax under bildikonen i Text-fliken.

Observera: ladda inte upp fler bilder än en till Puff - Image! För att bilden ska visas i komponenten får bara en bild finnas, och den måste ha Infogluenamnet ImagePuff:

Bild i sekundärspråket

Om du vill visa samma bild oavsett språkversion räcker det att ladda upp bilden i primärspråksversionen. Vill du visa olika bilder i olika språk laddar du upp en annan bild i det andra språkets flik.

Bildbugg - workaround

I vissa fall kan en bugg uppstå om du byter ut en bild i en image puff-komponent. Den yttrar sig i att den nya bilden inte visas. Workaround: skapa en helt ny bildpuff med den nya bilden.