Komponenten Puff- employee Container

Puff - Employee container används för att visa 1 till 9 Employee - puffar som visar bild och kontaktinformation på anställda och kan användas på alla sidor.

Antal celler

Man kan välja att visa 1 employee puff i hela bredden på sidan bredvid navigeringsmenyn eller flera samtidigt där de visas med tre puffar bredvid varandra.

Puff employee container 1 employee
Puff employee container med en puff vald i egenskaper
puff employee container 9 puffar
Puff employee container med 7-9 puffar vald

Inställningar i employee puff container

Inställningar i emplopyee puff container ärvs till alla employe puffar som ligger i containtern. På puff nivå kan man välja ha olika inställningar vid behov. Se Puff - Employee.

Dialogruta egenskaper puff container

Senast uppdaterad: 2021-02-17