Komponenten Puff - DiVA List (WP2)

Puff - DIVA List kommer avvecklas under hösten 2018!
Använd Puff - DiVA Reader istället.

Diva-puffen får bara väljas in i en tredelad Puff Container.

Komponenten tillåter för närvarande en publikationslista för institutioner och forskningsgrupper.

Lägg till komponenten

  1. Klicka länken Puff - Diva i Puff Container
  2. Egenskapsdialogen visas. Fyll i och välj:

Diva-puffens egenskapsdialog

Fältet Fler publikationer används för att skapa/peka ut en sida som innehåller publikationslistan.

För övriga fält, se sidorna om Diva-komponenterna.