Puff Block - Nyhetsbanken Article

Komponenten Puff Block - Nyhetsbanken Article används för att exponera nyheter från Nyhetsbanken genom en bild, en rubrik och en kort text.

Antal celler

Puffblocket Puff block - Nyhetsbanken Article är uppbyggt av tre celler. I vardera cell finns en nyhet från Nyhetsbanken presenterade med en bild, en rubrik, en kort text och eventuellt ett datum.

Tom puff block nyhetsbanken komponent

Lägg till komponenten

På den plats på sidan där du vill lägga till puffblocket väljer du Alla komponenter och sedan komponenten Puff Block - Nyhetsbanken Article.

Puff Block egenskaper

Komponentens egenskaper (nås via kugghjulet):

  • Header: Ange puffblockets rubrik.
  • Article ID cell 1 till 3: Ange id-nummer för artikel från Nyhetsbanken.
  • Article Type cell 1 till 3: Välj om artikeln innehåller text, ljud eller video. 
  • Document Page: Välj eller skapa en sida med komponenten Nyhetsbanken Document som visar själva artikeln.
  • Show Date: Välj Yes för att visa datum för varje artikel.
  • Hide in this language: Välj Yes för att dölja komponenten för aktuellt språk.
Senast uppdaterad: 2021-10-13