Puff Block - Image Card

Komponenten Puff Block - Image Card används för att exponera innehåll genom bildkort bestående av en bild, en rubrik och en kort text.

Antal Celler

Puffblocket Puff block - Image Card är uppbyggt av tre celler. I vardera cell finns ett bildkort beståendes av en bild, en rubrik och en kort text.

testarLägg till komponenten

På den plats på sidan där du vill lägga till puffblocket väljer du Alla komponenter och sedan komponenten Puff Block - Image Card.

Dialogrutan egenskaper PuffBlock komponenten

Komponentens egenskaper (nås via kugghjulet):

  • Header: Ange puffblockets rubrik.
  • Image Card 1 till 3: Skapa eller välj respektive bildkort. 
  • Hide in this language: Välj Yes för att dölja komponenten för aktuellt språk.

Skapa BILDKORT

En nytt bildkort skapas genom att klicka på knappen Skapa för respektive cell. En guide startas som lägger till ett innehåll av typen ImageCard i valfri mapp.

Innehållet i bildkortet:

  • Ladda upp en bild i storlek 320 x 180 pixlar och navigera sedan tillbaka till fliken Text efter uppladdning.
  • Alternative text: Förklarande text till bilden.
  • Header: Bildkortets rubrik.
  • Description: Bidlkortets korta text. Beskrivning av det man vill puffa för och länka till.
  • Link Infoglue: Välj en länk från Infoglue om du vill att bildkortet ska länka till en intern sida.
  • Link external: Om du istället vill länka till en extern sida anger du det här. Ange länk inklusive https://.

Ändra Bildkort

Under varje bildkort finns en knapp Redigera för att ändra respektive bildkort.

Senast uppdaterad: 2021-11-03