Diva-kopplingar: DiVA Personal Publications - under avveckling

Komponenten Diva personal publications är under avveckling. Komponenterna kommer att fortsätta fungera framöver som de är men det går inte att ändra inställningar på dem. För att göra en ny DiVA utsökning behöver du använda DiVA Reader komponenten.

Komponenten används för att visa alla publikationer producerade av en specifik person.

Utsökningen görs utifrån CASId (det användarnamn du använder för att logga in i t.ex. webbmailen). En förutsättning för att få träff på en publikation är att användarnamnet är registrerat i publikationen i DiVA. Se vidare sidan Lathund om att lägga till CasID i DiVA.

Nedan ser du ett exempel på användningen av komponenten DiVA Personal Publications.

Olika användarnamn eller flera personer

Om en anställd har haft flera olika användarnamn (antagligen från olika anställningar) så kan man ange dessa med OR mellan: abcde123 OR fghij456. På samma sätt kan man göra för att visa allt som t ex en forskargrupp har producerat.

Egenskapsdialogen Personal Publications

Egenskaper för komponenten Diva Personal Publications

Mer info om fälten får du via frågetecknet till höger om papperskorgen!

Resultatet

  • Publikationerna visas som referenser enligt Harvard-systemet.
  • »Undefined« betyder inte ett obegränsat antal!
  • Fri fulltext: Finns med om publikationen har en fulltext registrerad i DiVA. Är en länk direkt till pdf-filen.
  • DOI: Finns med om publikationen har ett doi-nummer registrerat i DiVA. Länkar direkt till tidskriften.
  • Mer information: Finns alltid med. Länkar till DiVA-publikationen.