Komponent under avveckling - Komponenterna DiVA Current Publications (WP1 och WP2)

Komponenterna DiVA Current Publications Organisation och DiVA Current Publications Series är under avveckling. Komponenterna kommer att fortsätta fungera framöver som de är men det går inte att ändra inställningar på dem. För att göra en ny DiVA utsökning behöver du använda DiVA Reader komponenten.

DiVA Current Publications-komponenterna är två till antalet, och fördelar sig på DiVA Current Publications Organisation och DiVA Current Publications Series.

Nedan ser du ett exempel på användningen av komponenten DiVA Current Publications Organisation. Komponenten används för att visa publikationer baserat på vetenskapsområde, fakultet, institution och/eller avdelning.

Om du istället vill göra urvalet baserat på vilken serie publikationerna tillhör ska du använda DiVA Current Publications Series.

Inställningarna för de olika komponenterna är väldigt lika.

Egenskapsdialogen Current Publications

Inställningar för DiVA Current Publications Department

Mer info om fälten får du via frågetecknet till höger om papperskorgen!

Resultatet

  • Publikationerna visas som referenser enligt Harvard-systemet.
  • »Undefined« betyder inte ett obegränsat antal!
  • Fri fulltext: Finns med om publikationen har en fulltext registrerad i DiVA. Är en länk direkt till pdf-filen.
  • DOI: Finns med om publikationen har ett doi-nummer registrerat i DiVA. Länkar direkt till tidskriften.
  • Mer information: Finns alltid med. Länkar till DiVA-publikationen.