Komponenterna DiVA Coming Theses - under avveckling

Komponenterna DiVA Coming Theses Organisation och DiVA Coming Theses Series är under avveckling. Komponenterna kommer att fortsätta fungera framöver som de är men det går inte att ändra inställningar på dem. För att göra en ny DiVA utsökning behöver du använda DiVA Reader komponenten.

DiVA Coming Theses-komponenterna är två till antalet, och fördelar sig på DiVA Coming Theses Organisation och DiVA Coming Theses Series

Nedan ser du ett exempel på användningen av komponenten Diva Coming Theses Organisation. Komponenterna används för att visa kommande disputationer baserat på vetenskapsområde, fakultet, institution och/eller avdelning.

Om du istället vill göra urvalet baserat på vilken serie avhandlingen eller licentiatavhandlingen ingår i så ska du använda komponenten Diva Coming Theses Series.

Tänk på att det är olika publikationstyper för monografier och sammanläggningar.

Egenskapsdialogen Coming Theses

Inställningar för Diva Coming Theses Departments

Mer info om fälten får du via frågetecknet till höger om papperskorgen!

Resultatet

  • Publikationerna visas som referenser enligt Harvard-systemet.
  • »Undefined« betyder inte ett obegränsat antal!
  • Fri fulltext: Finns med om publikationen har en fulltext registrerad i DiVA. Är en länk direkt till pdf-filen.
  • DOI: Finns med om publikationen har ett doi-nummer registrerat i DiVA. Länkar direkt till tidskriften.
  • Mer information: Finns alltid med. Länkar till DiVA-publikationen.

Listan kommer att ändras över tid eftersom en publikation försvinner från listan så snart disputationen har ägt rum.