Komponent för kurs- och programlistor (WP1 och WP2)

Du kan automatiskt exponera kurs- och programlistor från Studentportalen.

Denna komponent passar bäst för befintliga studenter, så placera den med fördel på en sida som har den målgruppen. För presumtiva studenter lämpar sig utbildningskatalogen bättre eftersom den ger besökaren mer information. Sidor som vänder sig till blivande studenter bör därför använda utbildningskomponenterna (endast WP2), alternativt länka till uu.se's centrala utbildningssidor.

  • Komponentnamn: Courses and Programs
  • Placering: slot 2, gärna i 2-kolumnersmall för WP1

Egenskapsdialogen för Courses and Programs

Egenskaper för kurser och program
Egenskaperna för Courses and Programs

Department code: Lägg in Uppdoks institutionskod plus en nolla (0).

Exempel på kurslista