Komponent för bild- och videopresentation: Image Video Slider (WP2)

Komponenten används för att visa bilder eller videoklipp (från YouTube , Medfarm Play och/eller Vimeo).

Komponenten Image Video Slider tillåts på alla typer av sidor, men är främst tänkt att användas på start- och landningssidor. Image Video Slider kan visas i ett språk och döljas i ett annat.

Av tekniska skäl blir videoklippen i ett annat format än bilderna (detta är under utredning, men tills vidare är formaten olika), varför vi rekommenderar att man visar antingen bilder eller videos i Image video slider. 

Vill du endast visa ett filmklipp kan du istället för att använda Image Video Slider visa videoklippet i en artikel.

När du publicerar bilder och filmer behöver du tänka på vad man får och inte får publicera. Läs mer om dataskyddsfördningen.

Det är fn (jan 2016) tyvärr en bugg i Image Video Slider som gör att engelsk version blir osynlig. Man kan komma runt det genom att skapa den engelska versionen först (dvs klicka på Create från engelsk sida). Har man redan skapat bildpuffen kan man "laga" den genom att ta bort bilderna kopplade till den (görs i fliken Filer), sedan Spara och stänga. Öppna sedan puffen från engelsk sida via knappen Edit, ladda upp bild till engelska versionen först, och sedan till svenska. Kontakta supporten om du behöver hjälp.

  • Video från Medfarm Play

  • Video från Youtube

  • Video från Medfarm Play

  • Video från Youtube

Välj Image Video Slider-komponent

  1. Välj komponenten från komponentlistan
  2. Börja sedan skapa de objekt som ska ingå (se nedan)

Komponenten Image Video Slider

Skapa innehålls-objekt i Image Video Slider

Via knappen Skapa kan du skapa det antal objekt – bilder eller filmer – som ska bindas in till komponenten. Standard är att du skapar en Image Puff för bilder. Bilden ska ha Infogluenamnet ImagePuff, detta sätts per automatik. Om du vill visa upp en film, ändrar du i Innehållstyp till Movie. Filmer i Movie-innehåll kan vara från t ex YouTube , Medfarm Play och Vimeo

Välj Movie till Imgae Video Slider

Rubriker och länkar

För videos: Det man skriver i Title visas som rubrik under videoklippet, och i fältet benämnt Youtube or UU video clip address klistar du in videoklippets URL.

För bilder: Det man skriver i Header visas som rubrik under bilden, och det man skriver i Link-fältet blir en länk i bildens nederkant.

Medfarm Plays URLar

URLen till en Medfarm Play film får man genom att navigera till filmen, klicka på bädda in och kopiera länken. Länken ska se ut:

https://media.medfarm.uu.se/play/video/embed/4955

Ordna objekten

Här bestämmer du vilka objekt som ska ingå och i vilken ordning.

Dialogen för att bygga upp ett slider-innehåll

Image Video Slider är scrollbar i sidled.

Om det finns fler celler (= använda innehåll) i slajdern än som kan visas, ser besökaren en pil som leder till övriga celler.

Använda komponenten enbart i ett av språken

När komponenten väljs in visas den i samtliga språk. Om du inte vill använda den i alla språk så:

  1. Växla till språkversionen som inte ska ha komponenten
  2. Öppna egenskaperna via kugghjulet i övre högra hörnet
  3. Välj Yes i Hide in this language