Personallista (WP1 och WP2)

Du kan automatisk exponera personallistan från vår katalog (AKKA).

Komponentnamn:

  • Unit Information presenterar din organisations namn
  • Unit Employee List dess anställda

Placering WP1: med fördel i slot 2.

Om du i stället för personallistan önskar exponera enhetsinformationen från Akka ska du läsa sidan om Enhetsvisning.

Komponenten för personalvisning

Du väljer först komponenten Unit Information. Spara & avsluta. Inget händer till synes. Välj nu komponenten Unit Employee List och ange orgID och/eller plats.

Egenskaper för Employee List

Egenskapsdialogen för Employee list

I Unit key fyller du i din organisations AKKA-ID. Du kan hämta det från adressen när du surfat fram till din enhet i katalogen.

Show subunits: visar också underavdelningar

Show contact information: visar telefon och e-post för varje anställd direkt i listan

Show profile images: visar personbilder om de finns uppladda i Medarbetarportalen (endast WP2)

Fältet empInfoPage ska inte användas.

Fältet URL to employee detail ska inte användas.

Show A-Ö filter: välj om ett A-Ö-filter ska visas överst

Show mobile phone number: No är default

Location: Visar anställda på urval av plats. Om du också fyllt i orgid vid Unit Key så kommer resultaten slås ihop.

Exempel med två Unit Employee list efter varandra

Den övre listan:
IT-avd (X11), Show subunits: Yes. Show contact information: Yes. Show A-Ö filter: True. Show mobile phone number: Yes

Den undre lista:
Underavdelning till IT-avd (X11:36), Header: namnet på avd. Show subunits: No. Show contact information: Yes. Show A-Ö filter: False. Show mobile phone number: Yes

3.8 IT-avdelningen

Anställda och övriga verksamma

Visa alla A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Enheten för användarstöd och e-lärande

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.