Enhetsvisning (WP1 och WP2)

Du kan automatisk exponera lednings- och enhetslistan från Akka. Unit Key Staff Information-komponenten presenterar startsidan för din organisatoriska enhet i Akka.

Om du i stället för enhetsinformation önskar exponera personallistan från Akka ska du läsa Personal: Akka.

Komponenten för enhetsinfon

  • Komponentnamn: Unit Key Staff Information
  • Placering: passar bäst i slot 2, mittkolumnen

Egenskaper för enhetsinfon

Egenskaper för Unit Key Staff
Dialogen för Unit Key Staff Information.

I Department id fyller du i din organisations AKKA-ID. Du kan hämta det från adressen när du surfat fram till din enhet i universitetskatalogen. I exemplet ovan som är IT-avdelningens, avslutas adressraden orgID=X11. OBS det är viktigt att använda versal/-er i id-boktaven/bokstäverna!

Fältet Employee information page ska inte användas.

Exempel:

IT-avdelningen

IT-avdelningen har uppdraget att arbeta med strategiska IT-frågor och att vara en serviceorganisation för gemensamma tjänster vid universitetet. Avdelningen sköter drift av nät och servrar, systemutveckling och förvaltning av tjänster inom utbildning, information och administration. IT-avdelningen ansvarar även för universitetets teleservice.

På Uppsala universitet finns IT Servicedesk som du kan vända dig till om du har problem med centrala IT-tjänster som du inte kan lösa med hjälp av lokala IT-support eller guiderna på Medarbetarportalen.

E-postadresser till några funktioner:
IT-säkerhet: security@uu.se, telefon:7560
Nya utvecklings- eller driftsuppdrag: uppdrag@its.uu.se

Besöksadress: Dag Hammarskjölds väg 7,
Postadress: Box 256, 751 05 UPPSALA
E-post: servicedesk@uu.se

Bitr. avdelningschef:

Personaladministration: